Povedzme stop násiliu páchaného na ženách

2 min read
Pošli s láskou ďalej

Policajný zbor Slovenskej republiky pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý si každoročne pripomíname dňa 25. novembra, upozorňuje na násilie páchané na ženách, ktoré sa týka nás všetkých. V tento symbolický deň je treba pripomenúť, že každá žena a jej deti si zaslúžia žiť plnohodnotný život v bezpečnom prostredí.

Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Prímerie v Pásme Gazy potvrdili obe strany

Našou snahou je predchádzať a eliminovať trestnú činnosť páchanú na ženách – obetiach. Každá forma násilia, vrátane vyhrážok, je protiprávna. Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých a postihuje ženy všetkých vekových kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín,“ pripomína Policajný zbor SR.

Ak zažívate násilie alebo viete o tom, že vo Vašom okolí dochádza k násiliu, volajte:

  • na telefónne č. 158,
  • na linku 112,
  • alebo na bezplatnú non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212
  • informácie k problematike násilia páchanom na ženách sú k dispozícii na stránke www.zastavmenasilie.sk

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours