Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť vypočul kandidáta na prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka

3 min read
Pošli s láskou ďalej

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok v stredu 29. novembra 2023 predložil Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť na verejné vypočutie kandidáta na funkciu prezidenta Policajného zboru. Za policajného prezidenta navrhuje šéf rezortu vnútra plk. Mgr. Ľubomíra Soláka, ktorého 15. novembra 2023 poveril výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie prezidenta Policajného zboru.

Podľa zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra, pričom menovaniu predchádza verejné vypočutie kandidáta v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť.

„S kandidátom na stáleho policajného prezidenta zdieľame rovnaký pohľad na bezpečnosť v našej krajine a zhodneme sa na základných prioritách. Tou najdôležitejšou je  zaručiť bezpečnosť Slovenska a jeho obyvateľov s tým, že zákon musí platiť pre všetkých rovnako,“  povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Prímerie v Pásme Gazy potvrdili obe strany

„Mojou ambíciou je viesť Policajný zbor tak, aby si stopercentne plnil svoje úlohy s cieľom zaistiť bezpečnosť občanov na všetkých úrovniach. Prioritou je dôkladná ochrana hraníc pred nelegálnou migráciu, ale tiež efektívne riešenie každodennej kriminality v obciach a mestách, aby sa ľudia cítili bezpečne,“ priblížil Ľubomír Solák.

Minister vnútra aj policajný prezident sa zhodli na nevyhnutnosti riešiť podstav v Policajnom zbore nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie jeho príslušníkov.

Ľubomír Solák má 25-ročnú služobnú prax v polícii (od roku 1990 do roku 2015) a spĺňa požiadavky na výkon funkcie prezidenta PZ stanovené zákonom. Od roku 2005 služobne pôsobil v rámci útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru (ÚOU PPZ) vrátane riadiacich funkcií. Okrem iného zastával funkciu veliteľa jednotky osobitného určenia ÚOU PPZ a veliteľa jednotky metodickej a technickej podpory ÚOU PPZ. Pred poverením za dočasného prezidenta Policajného zboru pôsobil v Mestskej polícii Bratislava ako veliteľ Okresného veliteľstva Bratislava I.

„Pán Solák si prešiel viacerými pozíciami v Policajnom zbore, nie je mu cudzia uniforma, je to policajt telom aj dušou. Má tiež bohaté skúsenosti s každodennými problémami v hlavnom meste a s riešením závažných a krízových situácií. Verím, že prinesie do zboru pokoj, jasný poriadok a disciplínu, aby Policajný zbor fungoval tak, ako má a bez zneužívania časti príslušníkov na politické objednávky. Teším sa, že radoví policajti budú v ňom mať partnera,“  dodal minister vnútra.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours